Áprilisi leadási határidővel megjelent a Népművészet Ifjú Mestere díj elnyerésére szóló pályázati kiírás, valamint a XII. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázat – mindkét pályázatot a Hagyományok Háza koordinálja.

A Népművészet Ifjú Mestere díjat az emberi erőforrások minisztere adományozza az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére. A rangos elismerés átadására augusztus 20. alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg. A díj adományozására a kultúráért felelős miniszter által felkért öttagú bizottság tesz javaslatot. Az április 18-i leadási határidővel rendelkező pályázati kiírásról a Hagyományok Háza honlapján lehet tájékozódni: http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/13178/

XII. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiái továbbörökítődjenek, megújuljanak, fejlődjenek, s olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

A pályázatot a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűriszámot ad. Pályázni csak új alkotásokkal lehet, önálló tárggyal vagy garnitúrával. A pályázati tárgyakat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályára: személyesen 2018. április 10-én, 11-én és 12-én 9–16 óra között (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.), postán pedig április 10-ig lehet beadni a műveket zsűrizésre (postacím: Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály, 1251 Budapest, Pf.: 23). A részletes pályázati kiírás a Hagyományok Háza honlapján olvasható: http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/13179/