Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a közösségi művelődés szakmaterület humánerőforrás fejlesztési feladatainak eleget téve 2017 szeptemberétől térítésmentes képzések lebonyolítását kezdte meg. A program az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának 60 millió forintos támogatásával valósul meg.

Az Államtitkárság és az NMI Művelődési Intézet kiemelt feladatának tartja, hogy az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelethez kapcsolódóan aktívan közreműködjön a közművelődési szakemberek szakmai képzésében, továbbképzésében a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára személyesen is részt vállalva a programban az ország különböző pontjain zajló képzéseken a közösségi művelődés jelenlegi állapotáról, változó tendenciáiról ad általános helyzetképet a szakma művelőinek. A program során a Közművelődési Akkreditációs Bizottság által akkreditált szakmai továbbképzéseken, illetve a felnőttképzési törvény szerint engedélyezett Közművelődési szakember I. OKJ képzésben vehetnek részt az érdeklődők. Ez utóbbi felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés, amely jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékű szakképesítésnek minősül.

A képzések országosan, a Művelődési Intézet megyei irodáinak közreműködésével kerülnek lebonyolításra. A jó partnerségnek köszönhetően az egyes képzési csoportoknak a partnerszervezetek biztosítanak helyszínt. Eddig országosan közel 20 helyszínen huszonkét képzési csoportban zajlottak, vagy zajlanak jelenleg is a szakmai továbbképzések, amelyek keretében 2017 folyamán 420 szakember szerez tanúsítványt vagy szakmai végzettséget. A 2018-as év folyamán további csoportok indítását tervezi az Intézet, amelyekre már most jelentkezni lehet.

A képzések elsősorban azoknak a közművelődési szakembereknek nyújtanak lehetőséget, akik jelenleg is a közművelődés iránt elkötelezett munkavállalók, és gyarapítani kívánják tudásukat, vagy szakirányú képesítésüket szeretnék megszerezni. A továbbképzési program egyik kiemelt célja, hogy a szakembereknek lehetőségük nyíljék a változó körülmények között is követni a közművelődés területén jelentkező módosulásokat. A képzések másik csoportja hiánypótló szerepet tölt be főként kistelepüléseken: a megszerzett ismeretanyagok birtokában a szakemberek képessé válnak a már meglévő közösségek megerősítésére és újabbak létrehozására, megerősítve ezáltal a vidék megtartó erejét.

A kiváló szakemberekből álló oktatói gárda garantálja azt, hogy a gyakorlatorientált képzéseken elsajátított ismereteket a napi tevékenység során is kamatoztatni tudják a végzettek, nagyban hozzájárulva ezzel, hogy az intézmények és az általuk nyújtott szolgáltatások hatékonyabban működjenek. Az elméleti és gyakorlati tudás magas szintű ötvözése érdekében minden képzési csoportban egyaránt oktatnak egyetemi oktatók, valamint a szakmában évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek is.

A szakmai képzések hozzájárulnak a kulturális szakma humánerőforrás-fejlesztéséhez, a közösségi művelődés területén tevékenykedő munkatársak szakmai aktivitásának fokozásához, az intézmények hatékonyabb működéséhez, az élethosszig tartó és az élet teljes körére kiterjedő, tanulást elősegítő tevékenységek és szolgáltatások hatékonyságának növeléséhez.

A képzésekről, a jelentkezés feltételeiről a honlapunkon tájékozódhatnak.

Szabó Tünde

 

Kapcsolódó galéria: