Az Agora Műhely 2017. november 22-23-án Etyeken tartotta szakmai találkozóját, amelyen a 14 hazai agora vezetői és munkatársai vettek részt.

Az agorák képviselőit Garaguly Tibor, Etyek község polgármestere köszöntötte. Köszöntőjében kiemelte a bor és gasztronómia területéhez tartozó fejlesztéseiket, amelyek a település ismertté tételéhez jelentősen hozzájárultak. A házigazda intézmény képviseletében Török Rita igazgató asszony mutatta be a közművelődési feladatokat ellátó, 2014 óta IKSZT-ként működő szervezetet, továbbá bemutatta röviden a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény névadó történetét is.

A két nap szakmai programja három fő tematikai csomópont köré szerveződött, amelyek keretében felvezető előadást követően műhelybeszélgetések zajlottak Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója koordinálásával.

Az első csomópont az agorák körében végzett statisztikai és vezetői interjús vizsgálatok eredményeinek, tapasztalatainak bemutatása volt, amelyet dr. Juhász Erika, a Kultúrakutatási és Képzési Központ vezetője ismertetett. A kutatás eredményei közül kiemelhető, hogy az agorával rendelkező térségekben hangsúlyos szerepet kap a kulturális alapú városfejlesztés, valamint nem lehet figyelmen kívül hagyni az agoráknak a gazdaságra és munkaerőpiacra gyakorolt hatásait. Az agorakutatásban és az ezt követő műhelymunkában is felmerült a stratégiai együttműködés, a közös mintaprojektek, a területi feladatellátásban való nagyobb együttműködés igénye, mint lehetséges kapcsolódási pontok a Művelődési Intézet és az agorák között.

A második csomópont a kulturális alapellátást érintő jogszabályi változásokról szólt, amelyről Závogyán Magdolna, kultúráért felelős helyettes államtitkár tájékoztatta a műhely résztvevőit, és összefogásra hívta a szakmáért elkötelezett agora képviselőket. A műhely tagjai megfogalmazhatták kérdéseiket és észrevételeiket, és ezekről tartalmas eszmecsere indult el, amelyet az esti beszélgetés során is tovább folytattak.

A harmadik csomópont volt a szakmai munkában a szakmai utánpótlás, valamint a szakemberekkel való ellátottság helyzetének elemzése, és ennek fejlesztési lehetőségei. Erről szintén dr. Juhász Erika adott tájékoztatást, majd a műhelymunka keretében javaslatok születtek új szakmai továbbképzési tartalmakra, valamint a szak és a szakma népszerűsítésére. A közösségi művelődés területén dolgozó szakemberek jelenleg nagy kihívások előtt állnak, hiszen megújult a kulturális törvény (1997. évi CXL. törvény), és humánerőforrás hiány mutatkozik a szakterületen. Ezért is kiemelt jelentőségű, hogy 2017-ben 7 felsőoktatási képzőhelyen, 12 képzési helyszínnel elindult a közösségszervezés alapszak, valamint a Művelődési Intézet képzései között számos szakmai továbbképzés érhető el az EMMI Kulturális Államtitkársága által támogatott formában is.

A műhely résztvevői kifejezték további együttműködési szándékukat a szakma társadalmi és szakmai presztízsének erősítése érdekében. A következő találkozóra 2018. év tavaszán kerül sor.

Böröcz Lívia