Közérdekű adatok

  • Szervezeti, személyzeti adatok
  • Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-291888
Székhely:1027 Budapest Csalogány utca 47-49.
Telefonszám: +36-1-611-7500
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@nminkft.hu
A honlap URL-je: http://www.nminkft.hu , http://www.kozossegimuvelodes.hu
Alapító: Népfőiskola Alapítvány

A szerv vezetője
Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató

Szervezeti egységek és vezetői 

Név Szervezeti egység Telefonszám E-mail cím
Kárpáti Árpád Ügyvezető Igazgató 06-1-611-7500 titkarsag@nminkft.hu
Ferdinándy Katalin Kontrolling Csoport ferdinandy.katalin@nminkft.hu
dr. Dráviczky Gyöngyi Ügyvezetői Titkárság 06-1-611-7504 draviczky.gyongyi@nminkft.hu
Szabó Lajos Működtetési Igazgatóság 06-20-322-9009 szabo.lajos@nminkft.hu
Perei Péter Személyügyi és HR Csoport 06-1-611-7513 perei.peter@nminkft.hu
Hegedűs Andrea Pénzügyi, Számviteli Csoport 06-1-611-7510 hegedus.andrea@nminkft.hu
Babicsné Hegedűs Katalin Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága 06-1-611-7550 hegedus.katalin@nminkft.hu
Kary József Közszolgáltatási Igazgatóság 06-1-611-7585 kary.jozsef@nminkft.hu
Kiss Ágnes Szakmafejlesztési Igazgatóság 06-1-611-7506 kiss.agnes@nminkft.hu
Dr. Juhász Erika Kultúrakutatási és Képzési Központ 06-20-282-7756 dr.juhasz.erika@nminkft.hu
Erdélyi Erzsébet Kulturális Közfoglalkoztatási Program 06-1-611-7540 erdelyi.erzsebet@nminkft.hu
Beke Márton Cselekvő Közösségek Projekt 06-1-611-7544 beke.marton@nminkft.hu
Éles Krisztina Nyugat-Magyarországi Térségközpont vezető 06-1-611-7613 eles.krisztina@nminkft.hu
dr. Baloghné Uracs Marianna Észak-Dunántúli Térségközpont vezető 06-1-611-7620 uracs.marianna@nminkft.hu
Kuti Imréné Dél-Dunántúli Térségközpont vezető 06-1-611-7606 kuti.imrene@nminkft.hu
Csathóné Sebők Erika Észak-Magyarországi Térségközpont vezető 06-1-611-7470 sebok.erika@nminkft.hu
Varga-Sipos Andrea Dél-Alföldi Térségközpont vezető 06-1-611-7591 sipos.andrea@nminkft.hu
Angyal László Kelet-Magyarországi Térségközpont vezető 06-1-611-7465 angyal.laszlo@nminkft.hu

Kapcsolat:
Telefonszám:+36-1-611-7500
E-mail: titkarsag@nminkft.hu

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapokra vonatkozó adatok:

Neve: Szín Közösségi Művelődés
Szerkesztőség és kiadó neve és címe: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest Csalogány utca 47-49.
Főszerkesztő: Kárpáti Árpád

Neve: Kulturális Szemle – Interdiszciplináris online folyóirat
Szerkesztőség és kiadó neve és címe: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 1027 Budapest Csalogány utca 47-49.
Főszerkesztő: dr. Juhász Erika